За основателката на центъра – Нина Михова

Казвам се Нина Михова. Завършила съм Начална педагогика и Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Образованието ми дава възможност да работя с ученици от I до XII кл. Дългогодишната ми практика извън училищната система ми дава свобода на мислене, подбор и приложение на методи за работа, за да компенсирам несъвършенствата на учебни планове и учебници.

Работя целенасочено, индивидуално, с акцент на практическа дейност, за своевременно усвояване на материала. Отдавам особена значимост на началния курс, където се изгражда усет към езика, усвояват се правила за правопис, правоговор и се развиват умения за създаване на преразказ – основа за писане на съчинения, тези, есета, интерпретации.

Това е една от причините мои ученици от начален курс да остават след IV кл. и да се представят на ниво на изпитите по БЕЛ.